GREEN BUILDING SUMMIT

FUTURE 
IN CLOSED 
LOOP

O SUMMITE

Slovenská rada pre zelené budovy, hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, a Slovenská komora architektov, ktorá združuje autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov na Slovensku, pripravili konferenciu GREEN BUILDING SUMMIT 2022.

Ide o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej obnovy budov, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Cieľom konferencie s názvom OBNOVA_ODOLNOSŤ_UDRŽATEĽNOSŤ je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako renovovať staré budovy a vytvárať tak budúcnosť v architektúre a stavebníctve.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou a networkingom.

 

PROGRAM
3. mája 2022

10:00 – 11:00   REGISTRÁCIA

11:00 – 11:30   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

 • Zuzana Čaputová – prezidentka Slovenskej republiky (tbc)
 • Ruth Schagemann – prezidentka Európskej rady architektov
 • Pavol Kukura – predseda predstavenstva SKGBC
 • Iľja Skoček – predseda SKA

 

11:30 – 14:00   BLOK I.

OBNOVA A ODOLNOSŤ V ARCHITEKTÚRE

It´s complicated

 

Ako udržateľný prístup pomáha definovať architektonický priestor

 

Prehodnotiť / Znova použiť / Obnoviť: nové a odolné mestské priestory

13:30 – 14:00  PANELOVÁ DISKUSIA:

 

Moderátor: Lukáš Šíp – architekt

 

 

14:00 – 14:30   OBED

14:30 – 16:00   BLOK II.

TECHNOLOGICKÉ A KONŠTRUKČNÉ INOVÁCIE

Od zastaranej budovy k živému laboratóriu. Prípadová štúdia: rekonštrukcia centrály Saint-Gobain v severnej Amerike.

 

Moderná nemocnica pomáha liečiť

 • Adam Rujbr – architekt a zakladateľ, Adam Rujbr Architects
 • Matej Hrubý – obchodný riaditeľ, Peikko Slovakia

 

Kancelárie Inovačného centra firmy Takeda v Pradiarni

15:40 – 16:00  PANELOVÁ DISKUSIA:

 

Moderátor: Marek Kremeň – člen predstavenstva SKGBC

 

16:00 – 16:20   PRESTÁVKA NA KÁVU

16:20 – 18:00   BLOK III.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Pasívne riešenia udržateľného dizajnu

 • Ian Bogle – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects

 

Tvorba hodnoty

17:30 – 18:00  PANELOVÁ DISKUSIA:

Moderátorka: Oľga Miháliková – riaditeľka SKA

 

 • Ian Bogle – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects
 • Huub de With – architekt, MVSA Architects
 • Gilan Beune – marketingový manažér, MVSA Architects
 • Martin Stohl – člen SKGBC

18:00 – 22:00   RAUT A NETWORKING

Prednášky boli v anglickom a slovenskom jazyku – simultánne tlmočenie bolo zabezpečené.

Konferencia aj večerný networking sa uskutočnili v exkluzívnych priestoroch Pontoonu na Dunaji.

Účastnícky poplatok zahŕňal aj občerstvenie a členovia SKA a SKGBC si mohli uplatniť výraznú zľavu.

 

GALÉRIA

SPÍKRI

Ruth Schagemann – prezidentka, Európska rada architektov

Ruth študovala architektúru na Univerzite v Braunschweigu a na Univerzite v Stuttgarte v Nemecku. V roku 2006 založila spolu s manželom architektonickú kanceláriu VICEVERSA Architektur + Medien. Od roku 2016 do roku 2021 bola zvolená za členku výkonnej rady Európskej rady architektov (ACE), koordinátorku Európskej siete príslušných orgánov v architektúre (ENACA), členku koordinačnej skupiny Európa Spolkovej komory nemeckých architektov a vedie oddelenie národnej a medzinárodnej profesionálnej politiky v Bádensko-Württemberskej komore. Od januára 2022 je prezidentkou Európskej rady architektov (ACE).

Andy Young – partner a technický riaditeľ, Bjarke Ingels Group

Andy má viac ako 25-ročné skúsenosti s navrhovaním a výstavbou veľkých projektov vo Veľkej Británii a na Strednom východe. Poskytuje tiež technickú pomoc kanceláriám v Kodani a New Yorku. Od roku 2016 viedol niektoré z najvýznamnejších projektov BIG vrátane East Side Tower, 80 000 M2 multifunkčnej veže v Berlíne a budovy Daily Express na Fleet Street v Londýne, ktorá nedávno získala stavebné povolenie. Andy tiež viedol technický návrh nového sídla spoločnosti Google King’s Cross a Citylife Milan a pracoval na niekoľkých veľkých projektoch na Blízkom východe. Pred nástupom do BIG bol Andy pridruženým partnerom v Rogers Stirk Harbor & Partners. Bol zodpovedným architektom budovy Leadenhall, významnej obchodnej veže vo finančnej štvrti City of London.

Ioannis Gio, Bjarke Ingels Group

Ioannis Gio – senior designer, Bjarke Ingels Group

Ioannis nastúpil do BIG v roku 2011. Má rozsiahle skúsenosti s rozsiahlymi projektmi vo Veľkej Británii, Európe a Ázii, najmä v komerčnom sektore a tiež vyvinul bohatý súbor zručností ako vedúci dizajnu pre Stage 2-3 Phases. Nedávno pracoval na East Side Tower v Berlíne a momentálne je vedúcim projektu pre ESET Campus v Bratislave. Pred nástupom do BIG bol Ioannis architektom v OYO Architects a Compagnie-O Architecten v Gente v Belgicku, kde viedol návrh obytnej veže v Anderlechte a odovzdal projekt až po stavebné povolenie. Ioannis pochádza z Grécka, ale magisterský titul z architektúry získal na LUCA School of Arts v Gente v Belgicku a bakalársky v Manchestri.

Peter Moravčík, Development Manager ESET Campus Patronka

Peter Moravčík – architekt a zakladateľ, InFlow

Peter je development manager pre ESET Campus Patrónka v Bratislave. Bývalý Deputy Chief Development Officer v HB Reavis, ktorý pripravoval koncepty Varso Tower, viac ako 300 metrových veží vo Varšave, v spolupráci s Foster + Partners, Central 33 v Londýne, či novú koncepciu pre zónu Mlynské Nivy, ktorého súčasťou je aj Nivy Mall.

Lenka Petráková – lead architect, Zaha Hadid Architects

Lenka pracovala v ateliéroch v New Yorku, Londýne, Viedni a Bratislave na medzinárodných projektoch v Číne, Saudskej Arábii, Rusku, Európe či Amerike. Od mája 2017 v spoločnosti Zaha Hadid Architects v Londýne. Jej práce boli medzinárodne vystavené v Benátkach (Benátske Bienále Architektúry 2016), Viedni, Zlíne, Bratislave, Pekingu a na Dubai Expo 2020. Dostala množstvo ocenení, ako napríklad ABF Slovakia BAKALAR 2013, Cenu za inovácie počas Zlínskeho týždňa dizajnu 2017 a GRAND PRIX AWARD za architektúru a inovácie mora za rok 2020 od Nadácie Jacques Rougerie Génération Espace Mer - Institut de France.

Kay Strasser – bauchplan ).(

Kay spolupracuje už od ukončenia štúdia na Ecole Centrale des Arts et Manufactures v Paríži vo Francúzsku a magisterského štúdia na Politecnico di Milano v Taliansku s rôznymi medzinárodnými architektonickými firmami a organizáciami. Venuje sa vybraným projektom rôzneho charakteru a rozsahu. V roku 2012 začal spolupracovať s bauchplan ).( v Mníchove a vo Viedni na vývoji nových priestorových identít s osobitným zameraním na heterogénne mestské rozvojové oblasti. Od roku 2020 je vedúci bauchplan ).( lab

Fernando Nebot Gomez – bauchplan ).(

Po medzinárodne orientovanom študijnom programe architektúry v španielskej Valencii, ktorý zahŕňal rok na University of Illinois v Urbana-Champaign, USA, pracuje Fernando od roku 20215 v oblasti architektúry a urbanistického dizajnu. Najprv pôsobil v rôznych spoločnostiach v Španielsku, neskôr v Rakúsku, kde rýchlo našiel v bauchplan ).( skvelý spôsob na objavovanie inovácií v oblasti dizajnu otvoreného priestoru a urbanizmu. Angažuje sa najmä na oddelení súťaží, pôsobí medzinárodne a ako súčasť transdisciplinárneho tímu na súťažiach rôzneho druhu a rozsahu. Od roku 2021 je vedúcim tímu pre súťaže a urbanistický dizajn.

Lucas J. Hamilton – manažér aplikovanej vedy o budovách, Saint-Gobain Corporation

Lucas je fyzik s 30 rokmi skúseností v oblasti stavebníctva a výroby stavebných produktov. Je absolventom Susquehanna University a jeho skúsenosti zahŕňajú forenznú diagnostiku a testovanie obvodových plášťov budov, pričom sa podieľal na vyšetrovaní, hodnotení a opravách tisícov budov všetkých typov konštrukcií, vývoji neinvazívnych zariadení a techník na analýzu konštrukcií, výskume a vývoji stavebných materiálov a je praktickým používateľom rôznych softvérov na simuláciu vlastností budov. Je držiteľom patentov na elektroniku na zisťovanie vlhkosti, ako aj na inovatívne adaptívne stavebné materiály.

Tomáš Guniš – projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko

Tomáš je absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2012 až 2013 pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy a v rokoch 2016 až 2019 ako vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií krajského mesta Trnava resp. ako hlavný architekt mesta Trnava. Dlhodobo sa venuje problematike udržateľnej architektúry a adaptácii miest na zmeny klímy. V súčasnosti pôsobí ako architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain Slovensko.

Adam Rujbr – architekt a zakladateľ, Adam Rujbr Architects

Adam je autorizovaný architekt a porotca (ČKA), promoval na Vysokém učení technickém v Brne. Po škole získaval skúsenosti z prostredia veľkých urbánnych projektov doma, ale predovšetkým v zahraničí ako architekt v spoločnostiach Elseremo a Technoart Czech. V roku 2001 spoluzakladal spoločnosť Archall a od roku 2004 vedie štúdio Adam Rujbr Architects s ateliérmi v Prahe a v Brne. Profesijný záujem o konverzie, rekonštrukcie a udržateľnú architektúru prejavuje aj ako investor. V roku 2006 objavil zabudnutý a spustnutý areál bývalej pohraničnej roty v Českej Kanade, ktorému vdýchol nový život.

Matej Hrubý – obchodný riaditeľ, Peikko Slovakia

Matej je absolvent Stavebnej Fakulty STU v Bratislave v odbore statika stavieb. Špecialista na riešenie spojov a návrhu detailov prefabrikovaných konštrukcií. Viedol tím inžinierov a konštruktérov, ktorý poskytuje technickú podporu pri aplikácii výrobkov Peikko pri riešení konštrukcií stavieb v Európe, Ázii aj Južnej Afrike. V súčasnosti je obchodným riaditeľom Peikko pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Balkán. Zo Škandinávie do nášho stavebného biznisu jeho tím prináša osvetu o overených, efektívnych a udržateľných konštrukčných riešeniach pre moderné stavby.

Adam Cifra – architekt, DELTA Group

Adam stojí v čele architektonického tímu v Bratislave a v Česku. V oblasti architektúry sa zameriava najmä na projektovanie kancelárskych budov a výrobných hál, rovnako ako aj na návrh interiéru. Pri projektovaní presadzuje použitie modelovania BIM a využívanie udržateľných štandardov budov. Medzi jeho najúspešnejšie projekty patrí kancelárska budova Ekom v Piešťanoch, ktorá spĺňa zásady udržateľnosti, vývojové centrum a testovací okruh BMW v Sokolove, výrobná hala WITTE v Ostrove, kancelárske priestory Mondeléz v Bratislave a administratívna budova Mann+Hummel v Uherskom Brode. Vyštudoval architektúru na STU v Bratislave a univerzitu v nemeckom Essene.

Ian Bogle, – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects

Ian študoval architektúru a urbanizmus na Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art. Bol architektom výstavby Škótskeho výstavného a konferenčného centra na brehu rieky Clyde. Jeho pôsobenie v spoločnosti Foster ako projektového riaditeľa vyvrcholilo nomináciou dvoch projektov na Stirlingovu cenu v roku 2004, a to Business Academy Bexley a nakoniec víťazného projektu budovy ústredia poisťovne Swiss Re (Uhorka). Ian bol priekopníkom medzinárodného prístupu a v roku 2008 založil pražský ateliér. V roku 2012 Ian založil ateliér Bogle Architects, ktorý v súčasnosti pôsobí vo viac ako 20 krajinách v rôznych typológiách budov a odvetviach. Príkladom práce ateliéru je zariadenie, v ktorom sa nachádzajú najvýkonnejšie lasery na svete (ELI Beamlines v Prahe), najväčšia materská škola na svete (The Early Learning Village) v Singapure pre viac ako 2100 detí v predškolskom veku a najvýznamnejší regeneračný projekt s rozlohou 70 000 m2 so zmiešaným využitím v portugalskom Porte.

Huub de With – architekt, MVSA Architects

Huub sa narodil a vyrastal v polderi Flevoland. Je vášnivým a zanieteným architektom pre udržateľné procesy, ktorý prejavuje veľkú angažovanosť pri každom návrhu. Ako architekt má skúsenosti s komplexnými projektmi rôzneho rozsahu, v ktorých sa infraštruktúra, technológie, logistika a architektúra spájajú do jasného príbehu. Zaangažovaný od prvej skice až po posledné detaily, Huub charakterizuje svoje návrhy funkčným, sochárskym a otvoreným dizajnom.

Gilan Beune - marketingový manažér, MVSA Architects

Gilan absolvoval štúdiá grafického dizajnu a architektúry v Holandsku a v zahraničí. Od roku 20219 pracuje v spoločnosti MVSA Architects. Je zodpovedný za tvorbu propozícií, správu značky, publikácie a podujatia. V súčasnosti vedie rozsiahly rebranding, v rámci ktorého spolu s kreatívnym tímom formuje nový verejný imidž spoločnosti MVSA.