GREEN  BUILDING SUMMIT

FUTURE 
IN CLOSED 
LOOP

 

O SUMMITE

Slovenská rada pre zelené budovy, hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, a Slovenská komora architektov, ktorá združuje autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov na Slovensku, pripravili konferenciu GREEN BUILDING SUMMIT 2024.

Ide o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Johannesa Wimmera, veľvyslanca Fínska v Českej republike a na Slovensku Pasiho Tuominena a predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Martina Hypkého.

Cieľom konferencie s názvom FUTURE IN CLOSED LOOP je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako stavať udržateľné a odolné budovy a vytvárať tak budúcnosť v architektúre a stavebníctve.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol cirkularitu ako cestu k udržateľnej budúcnosti a pozostáva z dvoch tematických blokov s prezentáciami a následnou panelovou diskusiou a networkingom. Cieľovou skupinou konferencie sú profesionáli z celého reťazca udržateľných stavieb a výstavby ako takej.

PROGRAM
24. apríla 2024

12:30 – 13:00   REGISTRÁCIA

13:00 – 13:15   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

  • Nora Vranová – predsedníčka SKA
  • Pavol Kukura – predseda predstavenstva SKGBC

 

13:15 – 14:00   "Emotional sustainability – loved buildings last longer!"

  • Jakob Dunkl – architekt a zakladateľ, querkraft architekten, Rakúsko

14:00 – 15:30   BLOK I.

 

The workplace ecosystem of the future”

 

“Scaling Sustainable Construction with prefabrication and mass timber”

15:00 – 15:30  PANELOVÁ DISKUSIA:

 

Moderátor: Marek Kremeň – podpredseda SKGBC

 

 

15:30 – 16:00   PRESTÁVKA NA KÁVU

16:00 – 18:00   BLOK II.

 

 "Sustainability through Rebirth"

 

"Architecture is the backbone of sustainable building"

  • Alfred Berger – zakladateľ, Berger-Parkkinen Architekten, Rakúsko

 

“Natural Systems”

  • Milan Tomac – architekt a partner, ENOTA, Slovinsko

17:30 – 18:00  PANELOVÁ DISKUSIA:

 

Moderátorka: Oľga Miháliková – riaditeľka SKA

 

18:00 – 22:00   RAUT A NETWORKING

 

Prednášky budú v anglickom jazyku – simultánne tlmočenie bude zabezpečené.

Konferencia aj večerný networking sa uskutočnia v exkluzívnych priestoroch Pontonu na Dunaji. Odbornú časť konferencie bude možné sledovať aj online. Na konferenciu je potrebné sa vopred registrovať.

Účastnícky poplatok zahŕňa aj občerstvenie a členovia SKA a SKGBC si môžu uplatniť výraznú zľavu.

 

249 EUR + DPH – základný účastnícky poplatok – prezenčne na Pontoone

149 EUR + DPHzľavnený pre členov V4 GBC a SKA – prezenčne na Pontone


99 EUR + DPH
– základný účastnícky poplatok – online

79 EUR + DPHzľavnený pre členov V4 GBC a SKA – online

 

Konferencia je zaradená do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov ako podujatie A (20 kreditov).

 

GALÉRIA

SPÍKRI

Richard Teichmann – podpredseda európskej siete Svetovej rady pre zelené budovy (WGBC)

Richard je členom predstavenstva Rakúskej rady pre zelené budovy (ÖGNI), okrem rakúskej založil viaceré rady pre zelené budovy v strednej a východnej Európe a pracoval aj v rámci Európskej rady pre udržateľný rozvoj ULI. Od júla 2023 je podpredsedom európskej regionálnej siete Svetovej rady pre zelené budovy (WGBC). Richard je generálnym riaditeľom Teichmann et Compagnons Property Networks so spoločnosťami v Rakúsku, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvátsku, ktoré poskytujú developerské služby pre komerčné realitné projekty partnerov alebo pre tretie strany. Všetky projekty majú silné zameranie na udržateľnosť. Na jeseň v roku 2021 jeden z nich dosiahol prvý certifikát taxonómie Európskej únie v Maďarsku.

Jakob Dunkl – architekt a zakladateľ, querkraft architekten

Jakob je jedným zo zakladateľov a majiteľov querkraft architekten. Spolu s Petrom Sappom a Gerdom Erharttom už od roku 1998 hľadajú nekonvenčné riešenia, ako dať ľuďom priestor na rozvoj. Poetický pragmatizmus je fráza, ktorá asi najlepšie vystihuje ambície viedenskej architektonickej firmy. Okrem rôznych pedagogických aktivít a rečníckych funkcií v oblasti stavebnej kultúry získali Jakob a jeho partneri množstvo cien a ocenení, ako sú štátne ocenenia alebo Cena mesta Viedeň za architektúru. 45-členný querkraft tím pracuje predovšetkým v oblastiach ako sú rezidenčná výstavba, kultúrne a vzdelávacie budovy, kancelárske a priemyselné budovy.

Kasper Fabritius – Sales and Marketing Manager, Senaatti

Kasper pôsobí v spoločnosti Senaatti, ktorá sa zaoberá pracovným prostredím a je špecialistom fínskej vlády a fínskeho rezortu obrany na oblasť nehnuteľností. Je zodpovedný za predaj riešení spoločnosti a rozvoj predajných operácií na celoštátnej úrovni. Kasper zastával od svojho nástupu v roku 2006 rôzne pozície v oblasti prenájmu, facility-services a poradenstva, operatívneho riadenia, ale aj rozvoja podnikania. Predtým sa zaoberal poradenstvom, realitným developmentom v Škandinávii a v nemecky hovoriacich krajinách Európy. Kasper je aktívnym hráčom pri formovaní a implementácii stratégie vládnych pracovísk. Presadzuje princíp efektívnosti nehnuteľností vo verejnom sektore a je silným zástancom multilokačnej práce.

Vittorio Salvadori – Head of Project Acquisition, CREE

Vittorio vyštudoval architektúru a doktorát z drevostavieb získal na Technickej univerzite vo Viedni. Jeho články boli publikované na svetovej konferencii World Conference of Timber Engineering a preložené do niekoľkých jazykov. V súčasnosti ako Business Development Manager v CREE Buildings dohliada na rozvojové aktivity partnerov, ako aj na akvizíciu nových projektov. Vittorio sa tiež aktívne podieľa na rozširovaní siete architektov a inžinierov CREE a pravidelne vystupuje na medzinárodných podujatiach. Pred príchodom do spoločnosti pôsobil šesť rokov ako architekt pre rakúske architektonické firmy a vyhral niekoľko medzinárodných súťaží.

Samppa Lappalainen – CEO a partner, JKMM

Samppa je generálnym riaditeľom JKMM Architects, jednej z najväčších a najúspešnejších architektonických kancelárií vo Fínsku. Má kľúčovú úlohu pri spájaní rôznych záujmov developerov a investorov, avšak zároveň zabezpečuje vysokú kvalitu architektúry a vytváranie zmysluplných mestských častí. Sampa začal svoju profesionálnu kariéru v roku 2005 založením vlastného ateliéru. Odvtedy pracoval vo viacerých oblastiach a projektoch, od luxusných súkromných domov a historických rekonštrukcií, až po udržateľné projekty a mestské projekty. Verejnosti vo Fínsku je známy ako moderátor v ocenenej televíznej relácii „Grand Designs Finland“.

Alfred Berger – architekt a zakladateľ, Berger-Parkkinen Architekten

Alfred založil s Tiinou Parkkinen v roku 1995 Berger + Parkkinen Architekten. Štúdio malo okamžitý medzinárodný úspech. Prvý súťažný úspech pritom Alfred zaznamenal už v roku 1990 s arénou Alberta Schultza vo Viedni, čo bolo hneď po ukončení jeho štúdií na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. V rokoch 1994 až 1998 tu pôsobil u profesorov Tima Penttiläho a Massimiliana Fuksasa. Neskôr pôsobil ako vysokoškolský pedagóg aj na Technickej univerzite vo Viedni a od roku 2013 ako predseda Spoločnosti Timo Penttilä. Je predsedom architektonického poradného zboru Bundesimmobiliengesellschaft BIG a Poradnej rady pre zabezpečenie kvality Viola Park. Alfred sa ako odborný porotca zúčastnil viac ako 40 architektonických súťaží.

Milan Tomac – architekt a partner, ENOTA Architects

Milan ukončil štúdium na Ľubľanskej fakulte architektúry v roku 1998. V tom istom roku spoluzakladal architektonickú kanceláriu ENOTA, kde odvtedy pôsobí ako partner a architekt. Za svoju prácu v ENOTE získal množstvo ocenení, jeho práce boli prezentované na mnohých výstavách a publikované v odborných a široko zameraných publikáciách po celom svete. Milan prednáša na školách, konferenciách a sympóziách v Slovinsku i v zahraničí. V rokoch 1998 až 2001 bol odborným asistentom na fakulte architektúry v Ľubľane. So zámerom propagovať význam architektonickej kvality bol aktívny aj ako člen viacerých porôt architektonických cien a architektonických súťaží a členom mnohých ďalších formálnych a neformálnych zoskupení a podujatí, ktoré sa venujú architektúre.

Martin Stohl – architekt a ESG manager, J&T Real Estate

Martin pôsobil 11 rokov ako architekt v Kanade. Na Slovensku sa ako architekt v HB Reavis podieľal okrem iného aj na projekte Forum BC v Bratislave, ktorý získal ešte v roku 2013 certifikát BREEAM Excellent. V HB Reavis zakladal oddelenie pre udržateľnosť a wellbeing a podieľal sa na certifikáciách na projektoch v krajinách V4, v Nemecku a Londýne. Je spoluautorom firemnej ESG stratégie a štandardov. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti J&T Real Estate, kde okrem iného zodpovedá za ESG stratégiu a dohliada na certifikácie. Martin je aktívny člen predstavenstva SKGBC a je viceprezidentom iniciatívy Manifest2020, ktorá je partnerom iniciatívy New European Bauhaus na Slovensku. Je tiež člen odborného tímu, ktorý pripravoval projekt Prezidentská zelená pečať.

Milota Sidorová – podpredsedníčka pre územné plánovanie, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Milota pôsobila do augusta 2022 ako riaditeľka Kancelárie participatívneho plánovania na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Na Rádiu FM spolumoderovala reláciu o urbanizme a architektúre Živé mesto_FM. Pracovala na projektoch Green Foundation, WPS Prague, Punkt a Goethe-Inštitút Praha a spoluzakladala medzinárodný urbanistický festival reSITE. Počas svojho pôsobenia v Metropolitnom inštitúte Bratislavy bola podpredsedníčkou názvoslovnej komisie Bratislavy, či členkou poroty na rôznych súťažiach. Aktívne sa zúčastnila množstva workshopov, prednášok a seminárov s tematikou urbanizmu. V roku 2019 bola nominovaná na osobnosť roka v odbore architektúra a stavebníctvo.